8.9 Deuren en doorgangen

 

Vanuit alle richtingen van de kruising bij deuren, moet worden nagegaan wat het zicht is op de andere verkeersstromen.
 

 

Onoverzichtelijke situaties ontstaan met name bij deuren en doorgangen. Het overzicht is hier per definitie niet aanwezig.
Vaak lopen transportpaden langs de muur; de kruisingen ontstaan dan vanzelf direct bij de deuren. Vanuit logistiek oogpunt is het vaak wenselijk om de transportpaden langs de muur te laten lopen. Voorzieningen, om de medewerkers er op attent te maken dat zij een onoverzichtelijke kruising naderen en middelen om het overzicht te vergroten, zijn dan gewenst .
 
Alle mogelijkheden Deuren en doorgangen