8.17 Explosiebeveiligd intern transport materieel

De mate van explosiebeveiliging moeten passen binnen het explosieveiligheidsplan. Vooral bij specifieke toepassingen kunnen standaardtrucks beveiligd worden tegen explosierisico's.

Bij productie en opslag van met name brandbare gassen, vloeistoffen of poeders kunnen er explosierisico’s ontstaan. Evt. explosierisico’s dienen beoordeeld te worden aan de hand van ATEX 153 richtlijn. Voor een adekwate implementatie van deze richtlijn dient er per Atex-locatie een explosieveiligheidsplan te ontwikkelen. Verder worden op Atex-locaties  explosiebeveiligde trucks (Ex-trucks) ingezet. Hiervoor is de ATEX 114 richtlijn van toepassing. Verder dienen medewerkers adekwaat geschoold te worden.

Alle mogelijkheden Explosiebeveiligd intern transport materieel