8.8 Kruisende stromen

 

Overzichtelijkheid en duidelijke afspraken over voorrangsregels bij kruisingen, vormen de basis voor veiligheid bij kruisende stromen.
 

 

Kruisende stromen op transportpaden leiden vaak tot onveilige situaties. Zeker als de tijdsdruk een rol gaat spelen, kan men minder alert worden bij kruisingen. Het grootste risico doet zich voor bij onoverzichtelijke kruisingen. Er kan onverwacht een truck opduiken.
 
Alle mogelijkheden Kruisende stromen