8.13 Reinigingsmachine

 

Een schoon magazijn is belangrijk vanwege de veiligheid, de hygiëne en het imago. Schoonmaken is een klus die frekwent uitgevoerd moet worden. Het lifgt daarom voor de hand om het schoonmaken machinaal aan te bakken.
Er is een groot aanbod van reinigingsmachines. Een analyse van de schoonmaaksituatie is nodig voor het maken van een juiste aankoop besissing. Hierbij zijn de volgende vragen van belang:
- hoe groot is het schoon te maken oppervlakte
- wordt er geveegd of geschrobd,
- wordt er water of stoom ingezet,
- welk reinigsmiddelen worden gebruikt.

Alle mogelijkheden Reinigingsmachine