8.13.3 Schrob(zuig)machine

Schrob(zuig)machines zijn onder te verdelen in machines die water kunnen opzuigen en machines die dat niet kunnen. Bij de inzet van schrob(zuig)machines is de borstelwerking, de ingestelde druk, het te gebruiken reiningsmiddel en de temperatuur van het water van belang.
De keuze voor een harde of een zachte borstel kan invloed hebben op de kwaliteit van de vloer.