5.6 Miniload-systemen

 

Veiligheidsmaatregelen worden zowel in technische als in organisatorisch vorm genomen.
Dubbele beveiligingsmechanismen zijn vaak gewenst.
 

 

In geautomatiseerde opslagsystemen werken geen mensen meer in het opslagsysteem zelf. Alle processen zijn gestandaardiseerd en de ladingen worden gecontroleerd door middel van profielcontroles.
Alleen bij storingen moeten medewerkers het opslagsysteem in. Vanuit de machinerichtlijn zijn veiligheidsmaatregelen verplicht bij het oplossen van storingen. Met name het voorkomen van het automatisch opstarten van het systeem direct na het oplossen van de storing, verdient veel aandacht. Als medewerkers zich aan alle procedures houden, dan is dat in principe niet mogelijk. Juist ervaren medewerkers willen in geval van nood "even snel iets oplossen" en omzeilen dan de procedures. Dit moet voorkomen worden.
  
Alle mogelijkheden Miniload-systemen