5.7 Orderpicksystemen

Via toegesneden orderpicksystemen kan de ergonomie sterk verbeterd worden

De opkomst van webshops, het meer lean worden van de ketens en de toegenomen aandacht voor veiligheid en ergonomie veroorzaken een heel andere dynamiek rond orderpicken. De traditionele manieren van orders verzamelen, sorteren, samenvoegen, controleren, verpakken en verzenden zijn onvoldoende effectief .

Elk logistiek proces heeft zijn eigen bijzonderheden en optimalisatiekansen. Door de best passende orderpickmethode te kiezen, maakt u slimme combinaties mogelijk in het verzamelen, sorteren, samenvoegen, controleren, verpakken en verzenden van orders.

Orderpicken is een arbeidsintensief proces, optimalisatie van orderpickprocessen is dan ook gericht op het zo efficiënt mogelijk inzetten van uw personeel door het verkleinen van loop- en rijafstanden, het minimaliseren van foutkansen en het vergroten van de ergonomie.

Door orderpicking te integreren in bijvoorbeeld uw RPF- systemen wordt het sneller en betrouwbaarder, dus meer kosten-efficiënt.

Alle mogelijkheden Orderpicksystemen