6.1 Blokstapeling

 

De draaibewegingen van het langgoed tijdens de handling van de goederen, en de ruimte die hiervoor nodig is, mogen niet onderschat of geminimaliseerd worden. Verkleining van de manoeuvreerruimte leidt vaak tot risico's en ongelukken.
 

 

Langgoed wordt, indien mogelijk, in blokstapeling opgeslagen. Dit vanwege de flexibiliteit, het gewicht van de goederen en de hoeveelheid goederen die men in opslag heeft. De verhouding tussen nuttige opslagruimte en rijpaden is vaak zeer ongunstig. Om ruimte te winnen kunnen vaak andere handlingmethodes worden gebruikt dan blokstapeling. Dit gaat vaak wel ten kosten van de efficiëntie.
 
Alle mogelijkheden Blokstapeling