6.8 Verticaal liftsysteem

Door de grote controle op de transportbewegingen worden risico’s optimaal beheerd. Qua ergonomie levert dit systeem een grote bijdrage aan de kwaliteit van werk.

Het opslaan van langgoed met grote lengtes en dito gewichten vereist een bijzondere aanpak, zoals een verticaal liftsysteem. Bij deze aanpak is het transport van deze lading in alle fases gecontroleerd, waardoor evt. risico’s uitgesloten zijn.  De ruimte wordt efficiënt gebruikt.

Mogelijkheden met kostenindidate Nihil