4.13 Keuren magazijnstellingen

Afgekeurde stellingcomponenten dienen per direct te worden vervangen. Is dit niet mogelijk, dan dienen de betreffende vakken ontruimd te worden.
De werkgever beslist welk bedrijf zijn magazijnstellingen keurt. Hierbij moet een kwalitatieve afweging gemaakt worden. In deze afweging staan 2 aspecten tegenover elkaar, namelijk deskundigheid en onafhankelijkheid. De wetgever doet geen uitspraken over wie welk arbeidsmiddelen mag keuren. Van belang is dat de keuring middels een formulier, ondertekend door de betreffende keurmeester, is vastgelegd

Het werken met en rond magazijnstellingen is risicovol door o.a.  aanrijdingen, verkeerd beladen of verkeerd gebruiken. 
Voor de ingebruikname van een stelling dient er een veiligheidskeuring uitgevoerd te worden. Dit geldt ook voor gebruikte stellingen. Als vuistregel geldt verder dat magazijnstellingen hoger dan 2,5 meter jaarlijks worden gekeurd. Ook na een ingrijpende wijziging (verbouwing, verplaatsing of schade) is een keuring verplicht.  
Magazijnstellingen zijn complexe producten, elk fabrikaat heeft zijn specifieke belastingbaarheid. Het is dan ook belangrijk, dat de keurmeester toegang heeft tot de rekenregels van de fabrikant van de te keuren stellingen. De keurmeester dient over voldoende expertise te beschikken zodat ook de draagvermogen-kenborden c.q. belastingborden beoordeeld kunnen worden. Voor het keuren is de fabriekshandleiding leidend. Is deze niet aanwezig dat wordt de keuring uitgevoerd op basis van de NEN-EN 15635:2008
Keurende bedrijven zijn te onderscheiden in:
1 Gecertificeerde keursystemen met externe kwaliteitscontrole op niveau van het keurende bedrijf en/of de keuring
2. Systemen gecertificeerd op basis van NEN-ISO 9001
3. Keursystemen op basis van toezicht door gecertificeerde instelling
4. Keursystemen vanuit generieke deskundigheid op basis van een intern kwaliteitssysteem
Daarnaast kunnen bedrijven besluiten om de stellingen in eigen beheer te keuren door medewerkers die daartoe zijn opgeleid. Diverse organsaties bieden dergelijke keurmeestercursussen aan.

 

Alle mogelijkheden Keuren magazijnstellingen