4.1.1 Hoogte onderste pickvak

 

Bij de inrichting van pickvakken kan rekening gehouden worden met de ABC-verdeling van het assortiment.

A-artikelen dienen een goede picklocaties te krijgen. 80% van de picks worden dan gepickt van goede picklocaties

 

Orderpicking is één van de basisprocessen in het distributiecentrum. Orderpicking vindt meestal plaats vanuit de palletstellingen. De hoogte van het pickvak bepaalt de ergonomische omstandigheden van het pickproces. Als het vak te laag is, moet de orderpicker bukken om bij de goederen te komen, en moet hij tillen met een gebogen rug. Tevens is er kans op het stoten van het achterhoofd tegen de bovengelegen ligger. De inrichting van de pickvakken is dus van essentieel belang. Bij het afpakken van producten is het belangrijk dat aanpak van de muizentrap gehanteerd wordt;

Voordelen:

-Minder kans op stoten achterhoofd
-Minder rugletsel
-Hogere productiviteit
 

Nadelen:

-Minder orderpicklocaties op de vloer

 

 

Investeringen:

Nihil