4.8 Pushbackstellingen

 

Lading moet voldoende stabiel zijn om in pushback stellingen te plaatsen. Tevens moeten maatregelen genomen worden om te hard aanlopen van pallets te voorkomen.
 

 

Pushbackstellingen worden vaak gebruikt wanneer men meerdere pallets heeft van hetzelfde artikel. De pallets worden in een pushbackstelling gezet. De tweede pallet duwt de eerste pallet door naar achteren, zodat de tweede pallet weggezet kan worden. De derde pallet duwt de eerder geplaatse pallets naar achteren enzovoorts. Ongelukken ontstaan door verkeerd gebruik en doordat lading voorover valt bij het uithalen van de pallets.
 
Alle mogelijkheden Pushbackstellingen