1.7 Bezoekers

Bezoekers vragen vaak extra aandacht. Zorg dat de route die bezoekers af moeten leggen zo eenvoudig en kort mogelijk is.

In het algemeen zijn de eigen medewerkers gewend aan alle processen en goederenstromen op het terrein en zijn zij vertrouwd met de omgeving. Zij weten waar ze op moeten letten.
Bezoekers daarentegen zijn hier niet mee vertrouwd. Dit kan vaak leiden tot onverwachte bewegingen. Extra aandacht voor de routering van bezoekers voorkomt aanrijdingen en ongelukken.

Alle mogelijkheden Bezoekers