1.4.1 Parkeerplaatsen medewerkers

 

Parkeerplaatsen voor eigen medewerkers vormen vaak een knelpunt, door de gelijktijdige aankomst en vetrek van een groot aantal auto's. Juist op deze momenten mag het verkeer niet gehinderd worden door aankomend of vertrekkend vrachtverkeer.

 

Parkeren kost relatief veel ruimte. Medewerkers en bezoekers willen het liefst zo dicht mogelijk bij de toegangsdeur parkeren.
De parkeerplaats moet goed toegankelijk zijn vanaf de straat; anderzijds moet het gebouw weer goed toegankelijk zijn vanaf de parkeerplaats zonder daarbij het vrachtverkeer te moeten kruisen.
 

 

Voordelen:
-Veilige toegang vanaf parkeerplaats naar gebouw
-Beperkte loopafstand.
 
 
Nadelen:
-Ruimtebenutting
 
 
 
Investeringen:
€ 5.000 tot € 100.000