1.4.2 Parkeren langs gebouw

 

Parkeerplaatsen voor eigen medewerkers vormen vaak een knelpunt, door de gelijktijdige aankomst en vetrek van een groot aantal auto's. Juist op deze momenten mag het verkeer niet gehinderd worden door aankomend of vertrekkend vrachtverkeer.

 

Parkeren kost relatief veel ruimte, door de benodigde opstelvakken en de aanrijroutes. Voor veel gebouwen geldt echter dat er een vrije ruimte behouden moet blijven tussen het gebouw en de terreingrens. Deze afstand is vaak 4 tot 6 meter, in uitzonderlijke situaties zelfs 10 meter. De ruimte moet in principe toegankelijk zijn voor een brandweerwagen.
Een deel van deze ruimte kan echter ook worden gebruikt voor parkeergelegenheid. Door de parkeervakken in de lengterichting langs het rijpad te maken, kunnen beide functies ingevuld worden zonder dat dit tot extra ruimtebeslag leidt. 
 

 

Voordelen:
-Parkeergelegenheid op terrein
-Geen onnodig ruimtebeslag
 
Nadelen:
- Langere loopafstanden medewerkers naar ingang gebouw. 
 
Investeringen:
€ 50,- per m2