1.4 Parkeerplaatsen medewerkers

Een logische routing vanaf aankomst op het terrein naar de parkeerplaatsen en van daaruit naar het gebouw, is een belangrijke voorwaarde om het personeelsverkeer op het terrein te stroomlijnen.

Eigen medewerkers willen tevens over voldoende en afgescheiden parkeerfaciliteiten beschikken om de auto of fiets veilig neer te zetten. Vervolgens is toegang vanaf de parkeerplaats naar het magazijn nodig, bij voorkeur zonder kruisende stromen met vrachtwagens.

Mogelijkheden met kostenindidate Nihil