1.5 Poorten, hekwerk en toezicht

Zowel vanuit de overheid als vanuit de verzekeraar en de brandweer kunnen eisen gesteld worden aan de terreinafscheiding. Een eerste inventarisatie van alle eisen kan noodzakelijke aanpassingen achteraf voorkomen.

Veiligheid komt enerzijds van binnenuit de organisatie. Anderzijds wordt veiligheid mede bepaald door de externe omgeving. Afscheiding van het pand door middel van hekwerk en toegangspoorten kan de toegang tot het terrein structureren en ongewenste toegang voorkomen.

Alle mogelijkheden Poorten, hekwerk en toezicht