1.5.1 Eenvoudig hekwerk rondom magazijn

 

Beveiligingsplan.

In het beveilingsplan is aangegeven wat de risico’s zijn die beveiligd moeten worden en hoe de beveiliging vormgegeven moet worden.

 

Een hekwerk om het magazijn voorkomt dat niet-aangemelde personen het terrein betreden en het gebouw binnendringen. Tevens wordt hierdoor gezorgd dat iedereen langs dezelfde ingang binnenkomt en het toezicht hierop kan worden afgestemd. De uitvoering van het hekwerk is mede afhankelijk van de beveiligingsklasse die gewenst is voor het gebouw. Dit is weer afhankelijk is van de diefstalveiligheid van het opgeslagen product. Hier zijn zeer veel uitvoeringsvormen voor beschikbaar, afhankelijk van de Borg-klasse of TAPA-classificering , waaraan de beveiliging moet voldoen.

Voordelen:

-Afscherming magazijn voor buitenomgeving
-Structurering toegang tot het magazijn
 
 

 

Nadelen:

- Investeringen,

 

 

Investeringen:

€ 50 tot € 100 per m1 hekwerk