1.1 Verkeersplan

Verkeersregels moeten eenvoudig, logisch en duidelijk zijn voor mensen die sporadisch het DC bezoeken. Laat de regels door een buitenstaander beoordelen.

 

 

Op het terrein van distributiecentra  zijn verschillende verkeersstromen te onderscheiden, die allen hun eigen karakteristieken hebben. Naast de eigen medewerkers die dagelijks op het terrein komen, is er veel dagelijks vrachtverkeer en zijn er ook bezoekers die sporadisch komen.
Voor alle deelnemers is het veiliger om de afspraken en regels ten aanzien van rijgedrag, parkeren, laden en lossen e.d. vast te leggen en duidelijk zichtbaar te maken. Dit voorkomt ongelukken.

Alle mogelijkheden Verkeersplan