1.6 Weersomstandigheden

Vooraf moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe te handelen bij sneeuwval. Als de sneeuw er eenmaal ligt, is het vaak te laat om de benodigde middelen in huis te halen.

Buitenterreinen staan onder directe invloed van het weer. Hierdoor kunnen in specifieke omstandigheden gevaarlijke situaties ontstaan.
Besneeuwde aanrij- en looproutes leiden tot slip- en valpartijen.
Vooraf dient afgesproken te worden hoe de aanrij- en looproutes sneeuwvrij gemaakt en sneeuwvrij gehouden moeten worden. Verder moet worden vastgelegd welk  materieel voor het ruimen en/of strooien wordt ingezet.

Alle mogelijkheden Weersomstandigheden