10.7 Inpakken - manueel

Door herinrichting van het verpakkingsproces, kunnen de goederenstromen en het intern transportverkeer opnieuwe ingericht worden. Hiermee kunnen de werkzaamheden die staand, zittend en lopend worden uitgevoerd, worden afgescheiden van het rijdend intern transportmaterieel.

Het verpakken van de verzamelde goederen, is een essentieel proces binnen veel magazijnen. Met name door de toename van pakketzendingen, wordt het verpakken van verzamelde goederen in pakketten steeds belangrijker.

De werkzaamheden rondom de inpaktafels zijn vaak historisch gegroeid. Zowel de veiligheid als de efficientie van deze processen kan vaaqk verbeterd worden door deze opnieuw en volgens de gangbare logistieke principes in te richten.

Hiermee kan vaak 10 % tot 40 % efficientie winst behaald worden, terwijl de werkplekken beter afgeschermd kunnen worden van rijdend intern transportmaterieel.

Alle mogelijkheden Inpakken - manueel