10.6 Strapping

 

De kracht waarmee de straps om de pallets en pakketten worden gestrapt, leidt tot risico's bij ondeskundig gebruik. Door professionele inrichting van de werkplek wordt dit risico geminimaliseerd.
 

 

De goederen op de pallets moeten na controle & consolidatie stevig op de pallets worden bevestigd. Een veel gebruikte methode is het strappen van pallets. Naast pallets, worden pakketten die door pakketvervoerders worden gedistribueerd, vaak voorzien van straps.
 
Alle mogelijkheden Strapping