8.17 Explosiebeveiligd intern transport materieel

 

Bij productie en opslag van met name brandbare gassen, vloeistoffen of poeders kunnen er explosierisico’s ontstaan. Evt. explosierisico’s dienen beoordeeld te worden aan de hand van ATEX 153 richtlijn. Voor een adekwate implementatie van deze richtlijn dient er per Atex-locatie een explosieveiligheidsplan te ontwikkelen. Verder worden op Atex-locaties  explosiebeveiligde trucks (Ex-trucks) ingezet. Hiervoor is de ATEX 114 richtlijn van toepassing. Verder dienen medewerkers adekwaat geschoold te worden.

Bij explosiebeveiligde trucks worden alle hete delen van de truck (transmissies, motoren, uitlaten) en delen die vonken kunnen afgeven (electrische panelen) ingepakt in drukvaste kasten. Verder wordt de explosiebeveiligde heftruck zodanig beveiligd dat de motor direct wordt afgeschakeld als de handrem of het rempedaal wordt bediend. Daarnaast worden ook speciale eisen gesteld aan: • De vorken moeten zijn vervaardigd uit of omkleed met een vonkvrij materiaal zoals messing of VA-staal. • De banden moeten geschikt zijn om statische elektriciteit te kunnen afvoeren.

Explosiebeveiligde trucks kunnen af-fabriek explosieveilig worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om standaard trucks om te bouwen tot explosieveilige trucks.

Alle mogelijkheden Explosiebeveiligd intern transport materieel