13.4.2 Veiligheidsvoorzieningen

 

Op alle locaties waar 1 of meerdere accu’s worden geladen, dienen beschermingsmiddelen aanwezig te zijn.

 

Als acculaadstations verspreid staan over meerdere ruimtes, omdat er geen centrale acculaadruimte is, dan zijn bij alle acculaadpunten Persoonlijke Beschermings Middelen nodig. Deze dienen duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar te zijn bij ieder station.
 

 

Voordelen:
-PBM beschikbaar bij ieder station
 
Nadelen:
- Kosten voorzieningen
 
Investeringen
Nihil