13.7.2 Tankstation

 

De dieseltanks moeten o.a. op of in een vloeistofdichte bak staan, moeten in een semi-open ruimte staan en moeten op voldoende afstand staan van andere functies.

 

Voor de verwerking van zware lasten wordt vaak gebruik gemaakt van heftrucks die worden aangedreven met diesel. 
De heftrucks moeten regelmatig bijgetankt worden. Dit kan met behulp van een eigen tankstation.
Het in bezit hebben van een eigen tankstation moet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De milieuwetgeving stelt strenge eisen aan de opslag van dieseltanks en de mogelijkheid eigen heftrucks hiermee af te tanken.
 

 

Voordelen:
-Mogelijkheid heftrucks op ieder gewenst moment bij te tanken
 
 
Nadelen:
-Kosten aanleg tankstation.
 
 
 
Investeringen:
Hoog