7.1 Afbakening opslag

 

Afbakeningen moeten zodanig worden voorzien dat duidelijk is waar opslag plaatsvindt, waar de hoofdtransportpaden zich bevinden en waar zich personen kunnen bevinden.
Buitenopslag vindt vaak plaats in omgevingen waar zowel opslag als transport plaatsvindt.
Veiligheidsrisico's ontstaan met name door onduidelijkheid over waar wat plaatsvindt, alsmede doordat medewerkers zich vaak nauwelijks zichtbaar voortbewegen tussen de goederen.
Door duidelijke afbakeningen aan te brengen worden deze risico’s verkleind.
Buitentereinen vergen specifiek aandacht wat betreft beveiliging, zie brochure verzekeraars https://www.verzekeraars.nl/media/4407/handreiking-beveiligingsmaatregelen-voor-buitenterreinen-transport-en-l.pdf
Alle mogelijkheden Afbakening opslag