7.3 Vrachtverkeer / Material Handling verkeer

 

Opstelplaatsen voor vrachtwagens moeten goed bereikbaar zijn voor material handling trucks.
Beide zijden van de vrachtwagen moeten bereikbaar zijn voor laden en lossen.
 

 

Goederen die in buitenopslag staan, worden vaak ter plaatse geladen en gelost op het opslagterrein.
Hierdoor ontstaan verschillende verkeersstromen, met diverse personen, in dezelfde omgeving.
Duidelijke afbakening van waar wat plaatsvindt verkleint de kans op onveilige situaties.
 
Alle mogelijkheden Vrachtverkeer / Material Handling verkeer