11.4 Data, electra en persluchtaansluitingen

 

De leidingen moeten zodanig worden aangevoerd, dat deze zich buiten de bewegingsruimte van de medewerkers bevinden.

 

Op VAL-werkplekken zijn vaak aansluitingen nodig op datanetwerken, elektra-aansluitingen en persluchtleidingen. Deze moeten op de juiste manier naar de werktafels worden geleid. Het risico op struikelen en lostrekken van de leidingen moet voorkomen worden.
Alle mogelijkheden Data, electra en persluchtaansluitingen