12.5 Transportlading

Nagegaan moet worden of de gekozen verpakkingsmaterialen passen bij het te vervoeren produkt.

Instabiele vrachtwagenladingen kunnen gaan schuiven waardoor ongevallen ontstaan zoals afvallende lading, kantelende vrachtwagens e.d.
Palletladingen moeten "an sich" stabiel zijn. Verder moeten deze pallets zo zijn gezekerd, dat deze bij een accelaratie, een noodstop of een plotselingen uitwijkende manoeuvre niet kan omvallen, afvallen of wegglijden.
Nagegaan moet worden of de gekozen verpakkings/transportmiddelen passen bij het vervoeren product.
Om zekerheid te krijgen over de ladingsstabiliteit kunnen tests worden uitgevoerd.

 

Alle mogelijkheden Transportlading