15.3 Motivatie en betrokkenheid

 

Motivatie en betrokkenheid kan worden vergroot door regelmatig en duidelijk te communiceren over de status en vorderingen op dit gebied.
 

 

Veiligheid staat of valt met de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers. Motivatie en betrokkenheid van de medewerkers op het gebied van veiligheid wordt vergroot door beleid zichtbaar te maken door middel van praktische middelen en mogelijkheden. Medewerkers dienen hierover periodiek geïnformeerd te worden.
 
Alle mogelijkheden Motivatie en betrokkenheid