15.5.6 Training Veilig Werken met de Hoogwerker

De uitgever van een hoogwerker-certificaat moet zich realiseren dat ingeval van een incident, veroorzaakt door de operator in kwestie, aangetoond moet worden dat de kwaliteit van de training is gedefinieerd en geborgd.

 

 

 

Het werken met een hoogwerker is een risicovolle taak. Dit geldt voor operators die incidenteel danwel continue met een hoogwerker werken. Dit betekent dat de kwaliteit van de training “Veilig werken met de hoogwerker” geborgd moet zijn door extern toezicht op bv de kwaliteit van de trainer, het trainingsmateriaal en/of de afsluiting. De inhoud van de training wordt in kaart gebracht op basis van een RIE. Dit kan gebeuren aan de hand van een checklist, zodat alle relevante vakhandelingen  in de training worden behandelt. Ook de gangbare  risico-hotspots bv. werken aan de openbare weg onderdeel uit van de training. Verder wordt met het trainingsaanbod aangesloten bij het ervaringsniveau van de individuele operator waardoor de opleidingsduur kan variëren van een dag tot twee dagen Vast onderdeel is de LMRA, waarbij aandacht gegeven wordt aan de hoogwerker, het werkterrein en de opdracht. In de opleiding wordt onderscheidt gemaakt in de hoofdvormen waarin hoogwerkers worden ingezet, namelijk schaarhoogwerkers, knikarmhoogwerkers en telescoophoogwerkers. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de arboregelgeving. Ook de eisen van verzekeraars zijn hiermee afgedekt. Trainingen “Veilig werken met hoogwerker” moeten ook gericht zijn op ergonomisch werken en op veiligheidsbewustzijn.

Het is aan te bevelen om periodiek de vaardigheden van de medewerkers, die met hoogwerkers werken te beoordelen. Hiervoor zijn beoordelingsformulieren beschikbaar, zie https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3460836/Content%20offers/beoordelingsformulier-blom-hoogwerker.pdf?utm_campaign=Beoordelingsformulier&utm_medium=email&_hsmi=57574538&_hsenc=p2ANqtz-8EkCFL9-ip2Gn7OhdMw6kyW2RpM9d_AsyyxSkH1U0BnLeToMUpQUKihryc8lBI99tojtiiW1wThPxckWNaYa9MULuFfGkiT5r4ZW1SVeLc294hJ9A&utm_content=57574538&utm_source=hs_automation

Voordelen:
-Meer productie,. minder letsel/schades
betere imago
 
Nadelen:
-Kosten
 
 
Kostprijs: € 150 - 350