15.5.5 Training Veilig Werken met Smallegangentruck, Hoogbouwtruck of Combitruck

De uitgever van een smallegangentruck-certificaat moet zich realiseren dat ingeval van een incident, veroorzaakt door de chauffeur in kwestie, aangetoond moet worden dat de kwaliteit van de training is gedefinieerd en geborgd.

Het werken met een smallegangentruck is een risicovolle taak.. Dit betekent dat de kwaliteit van de training “Veilig werken met de reachtruck” geborgd moet zijn door bv extern toezicht op bv de kwaliteit van de trainer, het trainingsmateriaal en/of de afsluiting. De inhoud van de training wordt in kaart gebracht op basis van een RIE. Dit kan gebeuren aan de hand van een checklist, zodat alle vakhandelingen die in het bedrijf voorkomen in de training worden behandelt. Ook de risico-hotspots binnen het bedrijf maken onderdeel uit van de training. Verder wordt met het trainingsaanbod aangesloten bij het ervaringsniveau van de individuele chauffeur waardoor de opleidingsduur kan variëren van een dag tot vier dagen Vast onderdeel is de LMRA, waarbij aandacht gegeven wordt aan de truck, de locatie en de opdracht. Tenslotte is het abseilen opgenomen in het programma. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de arboregelgeving. Ook de eisen van verzekeraars zijn hiermee afgedekt.Trainingen “Veilig werken met smallegangentrucks” moeten ook gericht zijn op ergonomisch werken en op veiligheidsbewustzijn

Voordelen:

-Meer productie, minder letsel/schades

- betere imago

 

Nadelen:

-Kosten

 

 

 

 Kostprijs: € 150 - € 495