15.5 Training en opleiding

 

Om training en opleiding op het niveau van “specifieke deskundigheid” te realiseren moeten de programma’s aansluiten op de risico’s zoals die in het bedrijf aanwezig zijn. Maatwerk dus!

 

 

Magazijnen zijn risicovolle werkomgevingen. Jaarlijks vinden er plusminus 120 ernstige ongevallen met heftrucks plaats waarvan 5 met een dodelijke afloop. De werkgever is verantwoordelijk voor de specifieke deskundigheid van zijn medewerkers. Veel bedrijven hebben de procedure/processen prima op orde. Ook de trucks zijn veilig en goed onderhouden. Toch gebeuren er ongevallen. Gebleken is dat 80% van de ongevallen in magazijn gebeuren vanwege onveilig handelen van de medewerkers. Deskundigheidsbevordering en bewustwording moeten continue aandacht krijgen. Vakwerk is efficiënt werken, is veilig werken. Vakwerk is alles in een keer goed doen, zodat een hoge productiviteit met lage kosten wordt bereikt.

De verantwoordelijkheden van de werkgever zijn groot. Bij de selectie van de trainingen is de deskundigheid van de uitvoerende organisatie een belangrijk aandachtpunt. Dit is geen eenvoudige zaak, omdat er geen algemeen geaccepteerde standaarden beschikbaar zijn. In deze catalogus wordt aangesloten op de Code Veilig en Gezond Werken in het Magazijn.

 
Mogelijkheden met kostenindidate Hoog