8.8.1 Overzichtelijkheid

  

Veiligheid op kruisingen wordt met name bepaald door:
-Overzicht
-Hulpmiddelen
-Markeringen & coating
-5S / orde en netheid

 

Voordat medewerkers op een kruising aankomen, moet men overzicht hebben over verkeer dat langs de zijkanten aan komt gelopen of gereden. Kruisingen juist bij grote stapels pallets, leiden tot onoverzichtelijkheid.
Verder zijn er voorzieningen op de markt die ontworpen zijn voor het aanpakken van dode hoeken of drukke kruispunten. Hierbij wordt het tegemoetkomende verkeer gedetecteerd en door LED-signalen worden waarschuwingen afgegeven.
Indien mogelijk moet de ruimte rondom het kruispunt vrijgehouden worden van obstakels.
 

 

Voordelen:
-Overzicht
-Tijdige zichtbaarheid andere verkeer
 
 
 
Nadelen:
-Extra ruimte nodig
-Discipline medewerkers
 
 
Investeringen:
Nihil