8.8.5 5S / Orde en netheid

 

5S / Lean Logistics is een doeltreffende aanpak om orde en netheid in het magazijn in te voeren:
 
-Scheiden
-Schikken
-Schoonmaken
-Standaardiseren
-Stimuleren

 

Kruisende stromen moeten overzichtelijk gemaakt worden en dit moet gehandhaafd worden.
Het overzichtelijk houden van de kruispunten vraagt discipline van alle medewerkers. Met name het tijdelijk onoverzichtelijk zijn van kruisingen leidt tot onveilige situaties vanwege onverwacht voorkomende gebeurtenissen. Het vrijhouden van de kruisingen vereist echter dat er altijd ruimte is om pallets op de juiste plaats neer te zetten en dat iedereen zich daar ook aan houdt. Een goede methode om dit in te voeren is de 5S-methode. Via deze aanpak kan het vrijhouden van de interne kruisingen worden geborgd.
 

 

Voordelen:
-Vrije, overzichtelijke kruisingen, met minder aanrijdingen en opstoppingen
-Gedragenheid binnen de organisatie
 
Nadelen:
-Continue management-aandacht
 
Investeringen:
Nihil