13.8.3 Keursystemen gecertificeerd op basis van NEN-ISO 9001

De ISO 9001 maakt gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus en risicogebaseerd denken omvat; continu scherp op risico’s en (verbeter)kansen.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces van het keurende bedrijf. Een ISO 9001 certificaat biedt het vertrouwen dat de uitgevoerde keuringen betrouwbaar zijn en voldoen aan de eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving, verzekeraars e.d.