13.8.4 Gecertificeerde keursystemen met externe kwaliteitscontrole.

Om te voorkomen dat arbeidsmiddelen niet danwel te laat gekeurd worden is het aan  te bevelen om een keurplan op te stellen.

Om kwaliteitsgaranties te kunnen afgeven verenigen keurende bedrijven zich in keurorganisaties waarbij zij zich onder een extern controle-regime plaatsen. Dit houdt o.a. in dat:
- Deze keurende bedrijven zijn gecertificeerd door een certificatie-instelling. 
- keurmeesters zijn opgeleid en officieel aangesteld. 
- de uitgevoerde keuringen worden steekproefsgewijs door de certificatie-instelling gecontroleerd.

Voorbeelden van keurorganisaties zijn VA-Keur en BMWT-Keur