15.2 Veilig gedrag

 

Goed voorbeeld doet volgen. Geef niemand een excuus om geen rekening te houden met veiligheid. Leidinggevenden dienen daarom altijd aandacht te besteden aan dit onderwerp.

 

Veilig gedrag wordt gestimuleerd door voorbeeldgedrag van het management . 
Met voorbeeldgedrag wordt het gewenste gedrag gestimuleerd en wordt aan den lijve ondervonden waar het voorgestelde, veilige gedrag in het dagelijks proces tot knelpunten leidt.
Alle mogelijkheden Veilig gedrag