8.13.1 Onderhoud en keuring

Door periodieke keuring van de machine worden alle aspecten die van belang zijn om veilig met de machines te kunnen werken, gecontroleerd.

Aan het werken met reinigingsmachines zijn risico’s verbonden. Dit kunnen zijn risico’s van technische aard. Fabrikanten bouwen veilige machines. Tijdens het werken met deze machines treedt er slijtage op, er ontstaat schade door een aanrijding enz. enz. Hierdoor daalt het veiligheidsniveau  van de reinigingsmachine.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun personeel bij het werken met logistiek materieel. Werknemers moeten blindelings erop kunnen vertrouwen dat ze werken met veilige machines of ander veilig magazijn materieel. Vanuit deze verantwoordelijkheid zijn werkgevers wettelijk verplicht hun werkmaterieel periodiek te laten keuren door een deskundige. Onder periodiek wordt verstaan minimaal een keer per jaar. Deskundig is de keurmeester die beschikt over de specificaties op basis waarvan de fabrikant een veilige reinigingsmachine heeft gebouwd. Door een extern monitorsysteem wordt de onafhankelijkheid geborgd.

Voordelen:

-Beschikbaarheid veilig en gekeurde truck’s

-Preventief onderhoud in plaats van correctief

 

Nadelen:

- Kosten keuring

 

 

Investeringen

Nihil