8.13.2 Veegmachine

Schoon magazijn is belangrijk voor veiligheid, hygiëne en imago.
Training is noodzakelijk, het verplaatsen van stof moet worden voorkomen.

Een schoon magazijn draagt bij aan een veilige werkplek. Rond slingerend afval veroorzaakt gevaarlijke situaties, over karton, papier of folieresten kun je uitglijden. Een schoon magazijnis een must als het om hygiëne gaat, in b.v. de foodsector. De mate van schoon wordt hierbij geregeld in de HACCP-code.
Tenslotte, een schoon magazijn is goed voor het bedrijfsimago. Klanten accepteren geen stoffige producten. Er zal dus regelmatig geveegd moeten worden.

Een schoon magazijn draagt bij aan een veilige werkplek. Rond slingerend afval veroorzaakt gevaarlijke situaties, over karton, papier of folieresten kun je uitglijden. Een schoon magazijnis een must als het om hygiëne gaat, in b.v. de foodsector. De mate van schoon wordt hierbij geregeld in de HACCP-code.
Tenslotte, een schoon magazijn is goed voor het bedrijfsimago. Klanten accepteren geen stoffige producten. Er zal dus regelmatig geveegd moeten worden.

Afhankelijk van de vloeroppervlakte zal dit vooral machinaal gebeuren. Bij de keuze van de veegmachine zijn de volgende zaken van belang:
- te vegen vloeroppervlakte,
- welk veegprincipe; vooruitveeg-principe danwel over de kop-principe,
- achterloop versus meezit veegmachine,
- met of zonder stofafzuiging.